.
Centrele de cercetare la A.C.E.

CENTRUL DE CERCETARE "AUTOMATICĂ NELINIARĂ. STABILITATE ŞI OSCILAŢII - ANSO" este o unitate de cercetare constituită pentru atingerea excelenţei academice în domeniile de competenţă. Acesta este infiinţat în temeiul autonomiei universitare, în subordinea academică şi administrativă a Departamentului de Automatică şi Electronică din Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova. Directorul centrului de cercetare ANSO este Prof. univ. dr. ing. Vladimir RĂSVAN.

  • Unitatea de cercetare ANSO a primit acreditarea C.N.C.S.I.S. (Consiliului Naţional al Cercetarii Ştiinţifice din Învăţământul Superior) în 11.05.2001 prin Certificatul nr. 19/CC-B şi a fost re-acreditat în 12.11.2006 prin Certificatul nr. 10.
  • Scopul centrului este de a desfăşura cercetare ştiinţifică în domeniul Automaticii, obţinerea şi menţinerea excelenţei în domeniile în care este recunoscut, sprijinirea activităţilor de formare universitară şi post-universitară în automatică şi domenii conexe, afirmarea naţională şi internaţională a cercetărilor de vârf româneşti în domeniile de competenţă, promovarea principiilor eticii profesionale şi universitare.

    Aria de cercetare a centrului ANSO cuprinde următoarele subdomenii:

  • - Stabilitate şi oscilaţii neliniare (stabilitatea şi oscilaţiile întreţinute ale sistemelor neliniare, inclusiv cu timp mort);
  • - Sisteme cu întârziere (teoria sistemelor descrise de ecuaţii diferentiale cu argument deplasat);
  • - Aplicaţii ale conducerii robuste şi adaptive (tehnici de reglare robustă şi adaptivă în aplicaţii industriale: aeronautică, actionari electrice, autovehicule, biotehnologie, inginerie chimică).
  • Pentru detalii vizitaţi http://www.automation.ucv.ro/anso/ .

    Logo_ACE