.
Domenii de cercetare în cadrul DAE.

Principalele domenii de cercetare şi direcţiile subsecvente în care s-au adus contribuţii prin cercetarea bazată pe contracte în cadrul DAE sunt:

D1. Automatica neliniară, sisteme tolerante la defecte şi sisteme în timp real

Această direcție de cercetare privește automatica drept o abordare tehnico-inginerească și teoretică urmărind modificarea proprietăților obiectelor tehnice prin reacție inversă (feedback) cu scopul creșterii eficienței de exploatare (tehnică și economică). Având în vedere fenomenele care însoțesc prezenta reacției inverse (instabilitate, oscilații), abordările tehnice sunt însoțite de cercetări teoretice corespunzătoare. Pe de altă parte, cercetarea din automatică este însoțită obligatoriu de o anumită deschidere spre solicitările exterioare (industrie, serviciu, mediu). Ca urmare, tematicile de cercetare în cadrul acestei direcții sunt următoarele:
 • Stabilitatea şi oscilaţiile sistemelor automate neliniare
 • Sisteme automate cu comportamente şi structuri speciale
 • Aplicații ale sistemelor automate și sistemelor informatice în biologie, biotehnologii,protecția mediului și medicină
 • Aplicaţii ale sistemelor automate în industrie (procese din industria chimică, procese din energetica clasică si nucleară, maşini şi actionări electrice)
 • Teoria sistemelor cu întârziere şi propagare
 • Aplicaţii ale conducerii robuste şi toleranţe la defecte
 • Modelarea fizico-matematică şi identificarea dinamicii proceselor
 • Sisteme in timp real, sisteme integrate.

D2. Sisteme de măsurare si monitorizare inteligente, modelare, simulare şi proiectare a circuitelor electronice, instrumente software pentru proiectarea automată a circuitelor microelectronice

Această direcție acoperă următoarele tematici de cercetare principale:
 • Procesarea informaţiei senzoriale si aplicaţii ale sistemelor de măsurare şi monitorizare în industrie
 • Modelare, simulare şi proiectare a circuitelor electronice, instrumente software pentru proiectarea automată a circuitelor microelectronice

D3. Sisteme inteligente

Reprezintă provocarea de viitor pentru cercetarea din laborator, fiind dezvoltată la granița dintre direcțiile de cercetare D1 și D2. Dezvoltarea fără precedent a electronicii a permis fabricarea unor procesoare și microcontrolere cu o putere de calcul foarte mare și cu costuri foarte mici. Procesoarele au fost înglobate în microcontrolere, în fapt un procesor cu dispozitive de intrare-ieșire și cu conexiuni seriale, cu care s-au implementat sisteme încorporate implementate astăzi în toate sistemele electromecanice moderne. Următorul pas a fost apariția de senzori inteligenți și 3 elemente de execuție inteligente cu care s-au putut implementa sisteme de reglare automate inteligente, deci așa numitele Sisteme Inteligente, sisteme care conțin componente cu inteligență încorporată. Inteligența încorporată în componente electronice stă la baza IoT (Internet of Things), în care orice sistem fizic poate comunica cu alte sisteme prin rețea fără intervenția nemijlocită a omului.
Tematicile de cercetare acoperite de direcția D3 sunt următoarele:
 • Aplicații de control implementate pe Sisteme cu microprocesoare și Sisteme încorporate
 • Sisteme de control în rețea bazate pe senzori și actuatori inteligenți
 • Sisteme de control inteligente
 • IoT aplicat în sisteme de control inteligente
 • Industry 4.0, întreprinderi cu fluxuri operaționale și de management complet automatizate

Pentru detalii vizitaţi : Proiecte de cercetare

Logo_ACE