.
Domenii de cercetare la A.C.E.

Principalele domenii de cercetare şi direcţiile subsecvente în care s-au adus contribuţii prin cercetarea bazată pe contracte în cadrul DAE sunt:

D1. Automatica neliniară, sisteme tolerante la defecte şi sisteme în timp real

  • Stabilitatea şi oscilaţiile sistemelor automate neliniare
  • Sisteme automate cu comportamente şi structuri speciale
  • Aplicaţii ale sistemelor automate în biologie, biotehnologii, protecţia mediului si medicină
  • Aplicaţii ale sistemelor automate în industrie (procese din industria chimică, procese din energetica clasică si nucleară, maşini şi actionări electrice)
  • Teoria sistemelor cu întârziere şi propagare
  • Aplicaţii ale conducerii robuste şi toleranţe la defecte
  • Modelarea fizico-matematică şi identificarea dinamicii proceselor
  • Sisteme in timp real, sisteme integrate.

D2. Sisteme de măsurare si monitorizare inteligente, modelare, simulare şi proiectare a circuitelor electronice, instrumente software pentru proiectarea automată a circuitelor microelectronice

  • Procesarea informaţiei senzoriale si aplicaţii ale sistemelor de măsurare şi monitorizare în industrie
  • Modelare, simulare şi proiectare a circuitelor electronice, instrumente software pentru proiectarea automată a circuitelor microelectronice

Pentru detalii vizitaţi : Proiecte de cercetare

Logo_ACE