.
Istoric

Departamentul de Automatică şi Electronică (DAE) s-a format prin reunirea Catedrei de Automatică şi a Catedrei de Electronică din vechea structură a Facultăţii de Automatică, Calculatoare si Electronică a Universităţii din Craiova.

Înfiinţarea, în 1965 (a doua, cronologic, după cea din Bucureşti), a specializării de Automatică la Universitatea din Craiova a fost însoţită de înfiinţarea Catedrei de Automatică sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Belea (1929-1985). Profesorul C. Belea a fost un pionier al automaticii moderne în România, cu o reputaţie de remarcabil cercetător în domeniul automaticii neliniare. Aceste fapte şi-au pus amprenta pe întreaga evoluţie de peste patru decenii a automaticii craiovene: primii doctoranzi şi doctori în ştiinţe pregătiţi de profesorul Belea au devenit ei înşişi profesori şi cercetători de prestigiu care au asigurat continuitatea şi progresul automaticii craiovene.

În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova, o parte a specialiştilor în domenii complementare sau înrudite automaticii (Electronică, Mecatronică, Calculatoare) provin din vechea Catedră de Automatică, principalul izvor de excelenţă academică al întregii facultăţi.

Informaţii suplimentare privind înfiinţarea şi istoricul celor două catedre care formează DAE se pot găsi în secţiunea Istoric a paginii facultăţii ACE: http://www.ace.ucv.ro/despre/istoric/

Logo_ACE