.
Planuri de învăţământ

Departamentul de Automatica si Electronica (DAE) coordonează următoarele programe de studii:

Licenţă

  • Automatică si informatică aplicată - AIA (vezi plan de învățământ aici )
  • Electronică aplicată - EA (vezi plan de învățământ aici )
  • Ingineria sistemelor multimedia - ISM (vezi plan de învățământ aici )

Master

  • Sisteme automate încorporate – SAI (vezi plan de învățământ 2017-2019, 2018-2020 )
  • Tehnologii informatice în ingineria sistemelor - TIS (vezi plan de învățământ 2017-2019 , 2018-2020)
Logo_ACE