.
Poşta electronică la A.C.E.

Fiecare catedră a facultăţii pune la dispoziţia propriilor angajaţi servicii de poştă electronică via web:

  • Automatică - webmail;
  • Electronică şi Instrumentaţie - webmail;
  • Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor - webmail;
  • Inginerie Software - webmail;
  • Mecatronică - webmail;
Logo_ACE